Binance

Lístoček z brezy (Olláryová Melánia)

G D7 Za našou dedinou G bystrá voda tečie v potôčku, D7 G pod brezou zelenou perie dievča šatôčku. C G Lístok z brezy do vody padá, C A7 D7 vo vlnkách si cestičku hľadá, G D7 svoj pozdrav milému G G7 C dievčatko doňho vkladá. C G C Lístoček z brezy dolu vodou pláva, G C dievčatko za ním bielou šatkou máva. F C Plávaj len lístoček F G7 k môjmu milému v diaľ C G C a pozdrav jemu odo mňa odovzdaj. Lístoček z brezy dolu vodou pláva, dievčatko za ním bielou šatkou máva. Plávaj len lístoček k môjmu milému v diaľ a pozdrav jemu odo mňa odovzdaj.