Binance

Päť minút (Olláryová Melánia)

D7 Pieseň o piatich minútach zaspievam, Gmi verím, že sa zavďačím ňou všetkým vám. F Spievajú ju v celom svete, Gmi melódiu uhádnete, hoci Eb D7 zďaleka prichádza k nám. Gmi Päť minút, päť minút, D7 od zajtrajška nás len delí, Gmi päť minút, päť minút a budeme všetci v cieli. B7 Päť minút, päť minút, potom Eb odbije nám celá, C7 ale za tých päť minút D7 predsavzať si možno veľa. Gmi Eb Päť minút, päť minút, Gmi za ten čas sa s mužmi ženy zmieria, D7 Gmi keď sú rozvadení. Za päť minút rozhodnú sa niektorí neženiť sa pekným ženám navzdory, za päť minút plány menia, zaľúbia sa oženia, nový život sa im otvorí. Päť minút, päť minút, od zajtrajška nás len delí, päť minút, päť minút a budeme všetci v cieli. Päť minút, päť minút, potom odbije nám celá, ale za tých päť minút predsavzať si možno veľ. Päť minút, päť minút, za ten čas sa s mužmi ženy zmieria, keď sú rozvadení.