Binance

Pesnička z predmestia (Olláryová Melánia)

Ami Emi Ach, ten čas tak letí, F Ami E7 Ami E7 tak letí, Ami G7 dávno vzdialil sa nám C E7 Ami E7 svet detí. Dmi Ami Iba pesnička z tých šťastných Ami7 H7 E7 dní zuní, zuní. A E7 Tú pesničku má každý rád, la-lalá, lá-la, la-lá. A Tú spievala mi moja mať, ešte som bola malá. A7 D Dmi Tú pesničku častokrát mi pri tanci H7 E7 A mládenci dali hrať, tá pesnička F#9 Hmi7E7 A Ami jar veští u nás na predmestí. V spomienkach sa vraciam do polí k miestam, kde tak šťastní sme boli. Stará pieseň srdce rozoznie a znie, a znie. Tú pesničku má každý rád, la-lalá, lá-la, la-lá. Tú spievala mi moja mať, ešte som bola malá. Tú pesničku častokrát mi pri tanci mládenci dali hrať, tá pesnička jar veští u nás na predmestí. V tôni, tam pod lipou, sa mi zdá, slepý harmonikár pieseň hrá. M)a ta pieseň, čo znie dokola, volá, volá. Tú pesničku má každý rád, la-lalá, lá-la, la-lá. Tú spievala mi moja mať, ešte som bola malá. Tú pesničku častokrát mi pri tanci mládenci dali hrať, tá pesnička jar veští u nás na predmestí.