Binance

Prečo sa máme rozísť (Olláryová Melánia)

F#mi Hmi Láska je len samá náhoda, E7 A nečakane ruku nám podá, G F#mi človek potom je jak zmenený As7 C# kúzlom lásky celý zmámený. Láska nielen že je náhodná, ale pre nás dvoch je osudná. Nemohli sme sa jej už vyhnúť, musela nás navždy postihnúť. F#mi Hmi Prečo sa máme rozísť, C# F#mi keď je nám súdené, F#mi7 Hmi že každé šťastie prežiť F#mi As7 C# F#mi iba spolu môžeme. Počuješ, cítiš, drahý milostnej piesne hlas jak z ruky nám vykladá o tom, čo nás čaká zas. F#mi E A Teraz už viem, prečo ťa stále potrebujem, As C# teraz už viem, prečo ťa drahý tak milujem. Prečo sa máme rozísť, keď je nám súdené, že každé šťastie prežiť iba spolu môžeme.