Binance

Tak nekonečne krásna (Olláryová Melánia)

Dmi A Keď sa do neba dívam, vidím tam obraz tvoj A7 a vždy, keď večer usínam, Dmi tak často spomínam, že si osud môj. A Úprimnej tvojej lásky to tiché vyznanie A7 sťa pieseň letí nado mnou D a hudbou čarovnou v duši mojej znie. D7 Tak nekonečne krásna G6 Gmi je pre mňa tvoja láska, D že keď ja teba mám, smútok a E7 A žiaľ už nepoznám. D D7 Možno sa len zahrávaš, G6 Gmi keď lásky sľub mi dávaš, D A7 D Gmi D i tak ti ďakujem za tento krásny sen. G6 Ku šťastiu iné mi netreba D šťastná som, keď teba mám A7 a všetku svoju nádej F#7 A7 do rúk tvojich vkladám. D D7 Tak nekonečne krásna G6 Gmi je pre mňa tvoja láska, D A7 že nič už nehľadám, keď tvoju lásku D Gmi D mám.