Binance

Večer pri Dunaji (Olláryová Melánia)

G7 C A7 Dmi G Keď pri Dunaji jasné svetlá večer zahoria, E7 A7 Dmi tam ruka v ruke s tebou chodievam, G F C7 Dmi tam naše srdcia rečou lásky k sebe hovoria, G G7 C Es7 G7 po hravých vlnkách šťastie ide k nám. Keď pri Dunaji jasné svetlá večer zahoria, len vetrík tichú pieseň spieva nám, Dmi Cdim tam raz ti zašepkám, C Gdim čo skryté v srdci mám Dmi7 G7 C a brány raja sa nám otvoria, E7 F G7 C keď pri Dunaji svetlá zahoria. Keď pri Dunaji jasné svetlá večer zahoria, tam ruka v ruke s tebou chodievam, tam naše srdcia rečou lásky k sebe hovoria, po hravých vlnkách šťastie ide k nám. Keď pri Dunaji jasné svetlá večer zahoria, len vetrík tichú pieseň spieva nám, tam raz ti zašepkám, čo skryté v srdci mám a brány raja sa nám otvoria, keď pri Dunaji svetlá zahoria.