Binance

Zavri oči krásne (Olláryová Melánia)

Cmi Keď sa už deň ku koncu chýli, Fmi v modrý závoj halí sa svet, G7 vôňa sena od lúk sa šíri, Cmi pestrý kalich zatvára kvet. C7 Úbočia a dolinky stíchli, Fmi na kraj padli sny pokojné, Cmi Eb Ab iba kdesi v tmavej noci Fmi G G7 C táto uspávanka znie. C G7 Zavri oči krásne, keď už večer na kraj padá, Dmi G7 C snívaj si o láske, ktorá na teba už čaká. C7 A7 Dmi Keď zasvitne ráno, otvor svoje oči jasné, G7 A vítaj tento nový deň, Ami7 Dmi slnka zlatú pochodeň, G7 C C7 včielku, čo na kvietok sadá, F G C pozdrav smelý vtáka let, A7 Dmi pozdrav celý tento svet, G7 C ktorý toľko krás ti dá.