Binance

Čekání (Šedifka (Duo Komáři))

F6 A7 Svíčka čadí, doho-řívá, Dmi F7 voskový slzy roní, Bb Bbmi malý kousek knotu zbývá, F6 C#9 C9 C7 jen párkrát zabliká a už je po ní. F6 A7 Šero houstne, v tmu se mění Dmi F7 bůh ví kde všude ji mám Bb Bbmi než se vrátí světlo denní F6 C#9 C9 F6 F#dim jak cvok s tou tmou tu budu se-dět sám. Gmi7 C7 Půlnoc jak kočka našlapuje tmou, F6 F#dim vleče se hůř jak rak Gmi7 C7 žárlivá vločka studí hlavu mou F6 C#9 C9 C7 a zatemňuje zrak. F6 A7 Svíčka čadí, dohořívá, Dmi F7 tu chvíli míval jsem rád Bb Bbmi ptačí sbor už venku zpívá F6 C#9 C9 F6 jen blázni čekají a nej-dou spát.