Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Vrcholek světa (Gympleři)

C G F C 1. Mám za sebou spoustu krásných dní, Emi Dmi G C C7 jenže co čas vzal, už nikdo nevrátí, F G Emi A7 nevrátí z mládí smích, vůni kytek na stráních, Dmi G G7 ani lákavých dálek volání 2. Tam, kde ráno slunce vychází, tam, kde v noci hvězdy měsíc provází, uprostřed stojím já, rukou z výšky zamávám, až vás ranní slunce ze snů probudí C F R: A tak tu stojím na vrcholku světa, pode mnou je zem zakletá C Dmi G C C7 do mlhy a peřin z oblaků, F G C F jarní vítr ve vlasech, krásou tají se mi dech, C Dmi G C stojím na vrcholku světa mý-ch dnů 3. Modré stužky řek v údolích, všechny pouť svou končí v mořích vzdálených, jenže já musím dál, proti proudu vstříc horám, musím jít za hlasem zvonů vzdálených 4. Tam, kde ráno slunce vychází, tam, kde v noci hvězdy měsíc provází, uprostřed stojím já, rukou z výšky zamávám, až vás ranní slunce ze snů probudí R: A tak tu stojím na vrcholku světa, pode mnou je zem zakletá do mlhy a peřin z oblaků, jarní vítr ve vlasech, krásou tají se mi dech, stojím na vrcholku světa mý-ch dnů