Binance

Olley Oxen Free (Taylor Terry Scott)

GC7 mmm mmm mmm mmm.... G C7 Homi na budda bu dda budda G C7 Homi na budda boo G C7 Homi na budda bu dda budda G C7 G Homi na bu dda boo EAmiEAmiD Olley olley olley olley olley he he heeeeee...... olley olley oleey olley olley (oxen free) he he he G C Homi na boo boo boo G7 Oooooooooo........... C7: x35556 C: x35553