Binance

Zvracel (Civilní Obrana)

C G D To sme byly s klukama, jednou takhle v hospodě F a všechno bylo v pohodě. C G D Najednou si k nám sed takovej starej pán, F ten zas byl to povidám REFREN C Zvracél, zvracél, G zvracel zvracel, zvracel, D než sme ho s klukama, F z hajzlu vytáhli. 2x MEZIHRA CGDF 2x C G D Potom tam přišla taky jeho stará, F rukou mu nad hlavou mává. C G D Potom co řekla, my nevěřili tomu, F Pepo, poď už domů. REFREN MEZIHRA C G Potom si dala dva velký rumy, D F ukázala co všechno umí. C G Potom si dala taky velkou vodku, D F ukázala, svých dětí fotku(svojí pornofotku).