Matikář - naučíme matematiku. Každého.

På Vikingtog (Wolfnacht)

På vikingtog til fremmed land dro menn av nordisk ætt, på kongeskip sto mann ved mann av Hirden kamp beredt. Til Island og Grønland og Hjaltland, gikk ferden på langskip mot vest, i Frankrike, i Irland og England, var nordmannen ubuden gjest. Ja, fienden de måtte vike, selv paven han tapte sin makt, ha-ha-ha-ha-ha-ha – ha. For til vern om det stornorske riket stod trofaste Hirdmenn pa vakt. Nå reiser vi en Hird påny av Vidkun Quislings menn. Og her i gamle Oslo by Står Vikingkorpset frem. Se baunene lyser fra fjellet Barer bud om den nye tid. Og baunenes lys skal fortelle om hirdmenn som fylkes til strid. Da fienden atter skal vike og pampene tape sin makt, ha-ha-ha-ha-ha-ha – ha. For til vern om det stornorske riket står trofaste hirdmenn pa vakt.