Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Taba Naba (Anu Christine)

Taba naba naba norem Tugi penai siri Dinghy e naba we Miko keimi Sere re naba we Taba naba norem Style