Poslední míle (Ryvola Wabi a Miki)

1961 D F#m D6 F#m D F#mi D6 F#mi 1. Obloha bledne, nastává den, D F#mi D Fdim pokrývku mlhy zvedá, Emi G+ G G+ z ohrad se ženou stáda ven, Emi G#7 A7 A+ slunce jim spát nedá. D F#mi D6 F#mi Kamarád oheň zhasíná, D F#mi D7 jitro je, táhnu dál. G D C# C H Na všechnu strasti zapo-mínám, E7 A7 A+ vítr je sebou vzal. 2. Za zády sníh i pouště mám, s mračny mé kroky jdou, stepí i lesem táhnu dál, cestou dobrou i zlou. Stopy jdou do země vyvolené, po létech vracím se v ní. Dnes moje nohy unavené, jdou míli poslední D F#mi D6 F#mi Hmi G G# A7 A+ R: Spát doma zas, jak prostý sen. D F#mi D6 F#mi Hmi G G# A7 S brá - chou si hrát, den prozpívat. D7 G H7 Do nocí v ohradách dřít, bejt sedřenej, E7 A7 A+ domov však mít - vždyť jen po něm toužím. D F#mi D6 F#mi Hmi G G7 G#7 A7 D Jen o tom sním na své míli poslední.