Tiskařský valčík (Bobři)

Ami F Ami F 1. Jeden váš dotek v duši mé zmatek E7 Ami E7 a pocit romantický vzbudil, Ami F Ami F tak já to risknu, už se k vám tisknu, E7 Ami E7 nač bych se platonicky trudil. G7 C R: Vy jste to děvčátko, které jsem si přál, F G7 C malé a něžné jak pel, G7 C Ami povím vám zakrátko, jak jsem pookřál, Dmi G E7 když jsem se lehce k vám přitisknout směl. 2. Buďte mou knihou, poutavou, čtivou, snad budu mít i tu kuráž, abych to riskl, celou vás tiskl, předsádku, obsah i tiráž. R: Umím to ofsetem, znám i gumotisk, knihtisk i ocelotisk, dovolte, rád bych se ještě pozeptal, zda máte zájem též o hlubotisk ... 3.=1.