Maria, Marianna (Krištof Jozef)

C#mi H Jadranské more vetríček ore, A E C# za obzor padá deň F#mi C#mi a ja na brehu sám F#mi A7 As čakám na krásny sen. Hudba vĺn sladká, mora breh hladká, najkrajšia chvíľa chvíľ, F#mi C#mi prichádza s úsmevom F#mi As7 C# moja kráľovná víl. As7 C# HC# Maria, Marianna, , As7 C# HC# cez deň tak často krát , As tri sladké slová šepkám ti znova, C# C C# HC# Maria, mám ťa rád. , Belasé modré nebo nemá snáď toľko krás ako dve oči, čarovné oči, As As7 C# F#C# čo zľúbal som toľko ráz. , F# Ku šťastiu tam tie dve hviezdičky C# budú nám na veky pláť, As C# ak máš ma tak rada ako ja, Maria, teba mám rád. Maria, Marianna, cez deň tak často krát šepkám ti znova tri sladké slová: Maria, mám ťa rád. Ku šťastiu tam tie dve hviezdičky budú nám na veky pláť, ak máš ma tak rada ako ja, Maria, teba mám rád. Maria, Marianna, cez deň tak často krát šepkám ti znova C# As C# HC# tri sladké slová: Maria, mám ťa rád. , As C# HC# Maria, mám ťa rád, , As C# Maria, mám ťa rád.