Binance

W obliczu aniołów (Maleo Reggae Rockers)

Dzięki Ci Panie z całego serca Twa obietnica przewyższyła Twoją sławę, Gdy Cię wzywałem, Tyś mi odpowiedział Dałeś mej duszy moc i odwagę O Panie, chwalić Cię będą Królowie całej ziemi Usłyszeli Twe słowa Śpiewać będą o Twych Drogach, Bo wiedzą, jak wielka jest Twa miłość. W obliczu aniołów Pragnę wielbić Cię W obliczu aniołów Psalmy śpiewać chcę, Sławić będą imię Twe Za Twą wielką miłość do mnie. Pan jest dostojny I widzi uniżonych I już z daleka poznaje ludzi pysznych, Kiedy chodzę pośród utrapienia wyciąga rękę, Od zła mnie wybawia, JAHWE dokona we mnie tego co rozpoczął, bo na wieki jego miłosierdzie, On nie odzrzuca Dzieła rą Swoich O panie, o Panie Nie opuszczaj nas W obliczu aniołów Pragnę wielbić Cię W obliczu aniołów Psalmy śpiewać chcę, Sławić będę imię Twe Za Twą wielką miłość do mnie.