Tichá noc (Team)

A Tichá noc, tichá Svätá noc, svätá Hmi E A Všetko spí, všetko sní D A Sám len svätý bdie dôverný pár D A Stráži dieťatko, nebeský dar Hmi E F#mi H Sladký Ježiško spí, sní A E A Nebeský ticho spí s ním Tichá noc, noc Svätá noc, noc Anjeli zleteli Najprv pastierom podali zvesť Ktorá svetom dnes dáva sa niesť Kristus Spasiteľ je tu Tešiteľ sveta je tu