Viridissima Virga (Garmarna)

Var hälsad du grönskande stav Som bröt fram i den ilande vinden Från de heliga bönerna När tiden var inne för dig Att blomma på alla grenar Ljöd ropet: Var hälsad Var hälsad Solens värme dröp i dig Som doften av balsam