Huslenky (Had)

Had Huslenky D C Zahrajte huslenky vesele Hmi A D když já sňú budu stát v kostele. Hmi C A Zahrajte husličky na každý pád, D Emi A D já budu tancovat nepudu spát. Hmi A Pro srdce jej i mé Cmaj7 A A+ huslenky mámivé hej Zahrajte huslenky vesele když já sňú budu stát v kostele. Zahrajte huslenky po druhý když já tu ležati budu tuhý. Hoc sa už vínečka nenapiju nevadí, na to čas, ešte žiju. Hmi A Zatím jen milú mám, Cmaj7 A tož často zpívávám. Zahrajte huslenky vesele když já sňú budu stát v kostele.