Smrt státu (Edelweiss Piraten)

Říká se stát pro občana, ale platí občan pro stát. Možnosti podílet se na řízení státu jsou nulové. Výkonná moc náleží vládě, zvol si stranu v demokratickém státě. Volby jsou součástí ústavy, politické strany a jejich programy. Jenom sliby a lži, oni chcou moc, zákonodárnou moc. Nenasytní škůdci nemaj´ nikdy dost, v kapitalistickém státě vládne chaos. Chaos vytvořený politickou scénou, také hlava státu nese vinu svou. Zahoď své volební právo nedávej ho žádné straně. Nebudeš součástí špinavé hry v kapitalistickém státě.