Binance

Baby Bias (POLYSICS)

One, two, three, four Boku no speaker wide Omake ni moratta Radio Matataku switch on, awaseru start Hashigo de utatta timing Yusurarete tatakarete Minus driver Docchikade Boku no speaker wide Tataite Yoroshiku ne Baby bias, baby bias Baby bias, baby bias Kousou Biru kara Ochiruyo Bokura no three-point kurashi net Okage de yuzutta Marion Kagayaku Speed-on Tsukareru smart Hanabi ni utsutta urge on Yusurarete tatakarete Minus driver docchikade Bokura no three-point kurashi net Tataite moratte ne Baby bias, baby bias Baby bias, baby bias Housoukyoku kara Ochiruyo Baby bias, baby bias Baby bias, baby bias Kousou Biru kara Kousou Biru kara Ochiruyo Boku no speaker wide Omake ni moratta Radio Matataku switch on, awaseru start Hashigo de utatta timing