Binance

Computer Obaachan (POLYSICS)

Konpyutaa obaachan Computer grandmother. Wow wow wow wow wo wo woh. Boku no obaachan wa My grandmother is Meiji umare no konpyutaa A computer born in Meiji. Sansu kokugo syakai Mathematics, national language, society, Nandemo don'to koi! sa Come in anything directly! yeah. Monosiri hakugaku ashikosi kakusyaku Knowledgeable, wide knowledge. Legs are wobbly. Genki ni wan tuu surii Cheerfully, one, two, three! Eigo mo rakuraku, ireba wo kakukaku Good at English, the false tooth is shakily. Tokui no ei bi shi! Skillful A, B, C! Konpyutaa obaachan Computer grandmother. Iei iei boku wa daisuki sa Yeah, Yeah, I like her very much. Mukashi banasi kara yufo no hanashi made From an old tale to the story of the UFO, Boku no kikitai koto, nandemo oshiete kureru She teaches me anything I want to know. Bamyuda kaiiki, hawai wa waikiki Bermuda sea area, Hawaii is Waikiki. Sekai wo mata ni She straddles all over the world. Hyakubun ikken, jiken wo hakken Seeing is believing. Discovering affairs. Rettu go obaachan Let's go, grandmother. Konpyutaa obaachan Computer grandmother. Iei iei puroguramu okei Yeah, Yeah, program OK! Zutto itsumademo nagaiki shite kudasai "Please live long much more forever. Yume no uchu ryokou, kitto dekiru hi ga kuru The space trip of the dream, the day to be able to surely do it will come sometime. Monosiri hakugaku ashikosi kakusyaku Knowledgeable, wide knowledge. Legs are wobbly. Genki ni wan tuu surii Cheerfully, one, two, three! Eigo mo rakuraku, ireba wo kakukaku Good at English, the false tooth is shakily. Tokui no ei bi shi! Skillful A, B, C! Konpyutaa obaachan Computer grandmother. Iei iei boku wa daisuki sa Yeah, Yeah, I like her very much.