Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Mou Kimi Igai Aisenai (KinKi Kids)

Kimi ga ishun demo Inakuna ruto boku wa fuan nina runosa Kimi wo ishun demo Hanasa nai hana shi takunai Mou kimi igai aisenai Hokani donna hitoga araware temo Mou kimi igai aisenai Ima kokoni kimito yakusoku suruyo Tatoe konoyoga horobi temo Kimito chika atta aiwa eien dakara Kitto futariwa shiawasesa Zuttone zuttone Boku ga ishun demo Yowa kini naruto kimi wa fuan nina ruhazu Yume wo ishun demo Wasurenai wasure takunai Mou kimi igai aisenai Hokani donna tekiga araware temo Mou kimi igai aisenai matakokonide kimito yakusoku shitayo Tatoe konoyoga horobi temo Kimito chika atta aiwa eien dakara Kitto futariwa shiawasesa Zuttone zuttone Tatoe konoyoga horobi temo Kimito chika atta aiwa eien dakara Kitto futariwa shiawasesa Zuttone zuttone Mou kimi igai aisenai Hokani donna hitoga araware temo Mou kimi igai aisenai Ima kokoni kimito yakusoku suruyo