Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Záchranná vesta (Podfuck)

Emi C Odpovedzte - áno/nie, či máte vlastné svedomie. G D Motív Vášho života je iba ľudské trápenie. Tak začnite sa starať o seba, prestaňte robiť, čo netreba. Myseľ čistá, slobodná, dušou súci do neba. Emi C Nemáme síl na vystúpenie z pekelného radu. G D Čakaním na vykúpenie, umrieme od hladu. Nemôžme nájsť usmernenie, ani správnu cestu. Všetci sme hodní bezvýhradne na záchrannú vestu.