Binance

Život (Podfuck)

Dmi Ais C Na jednej strane rieky stojíme, myšlienky si v rukách držíme. Rieka plynie, jak čas zistíme, svedomie nám nedá pokoj veď vie. Keď sme boli malí, rodičia nám hovorili, na našom mieste budete stáť raz vy. Zodpovednosť, starostlivosť a kus tolerancie, veľkými budete, keď toto pochopíte: Dmi Ais Skúsenosť, snaha byť, C A pochopíš, keď začneš žiť. Ais A Dmi Život nie je vianočná rozprávka. Snažiť sa byť lepší, pracovať na sebe, ak tak bude, všetky prekážky zvládneme. Robiť všetko pre to, čo nás baví, na konci svojej púťe, každý človek vraví: