Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Šťastný koniec (Opatovský Róbert)

E Mala asi šestnásť preč H dotkla sa mojej ruky A E stratil som hlas dych aj reč H padli všetky záruky E Mala asi osemnásť H chôdzu krásne húpavú A E tak sme spolu kradli čas H bez času na únavu ref: E ďalej príbeh píše H stúpa stále vyššie A E kde jej práve vo finále H šťastný koniec vyšiel E Mala asi dvadsaťtri H zmenila sa na dámu A E čo sa smie a čo nepatrí H mal som veľku neznámu ref: E ďalej príbeh píše H stúpa stále vyššie A E kde jej práve vo finále H šťastný koniec vyšiel E Dnes ma rokov trochu viac H krásu rieši make-upom A E s kamarátkou trávi čas H nadávaním na chlapov ref2: E Dnes jej život píše H obyčajné klišé A E teraz práve vo finále H niekto by sa zišiel