Binance

Neo Ark (Phantasmagoria)

Lay a person under a spell Marvelous, pray, hold up, believer brainwash, founder, agitate, religion Kanbou suru mono Kousoku shita ato sore ijou sabetsu shiyou ka Sister wa shirokuro sore kurai hanbetsu shiyou ka Make a martyr Kaishin, kaishin, kaishin se yo! Manshin se yo! Kowareta ROZARIO saisho ni shinjita Kami no na wo yobu tame mei wo uketa mono wa Jiyuu wo sute nani wo eru Faith! respect god Kowareta ROZARIO saisho ni shinjita Kami no na wo yobu no wa wagako tachi to shiru Jiyuu wo sute subete eru