Tajný výpravy (Kamelot)

G Emi C G D G Emi Zas mě chytá toulavá, tak honem z města ven, C Cmi G ještě lístek za půl bůra a cvalem na perón, Emi výpravčí to mávnul, jen pár stanic pojedem, C Ami D kde podél trati cinká signální telefon. C Gmaj7 Půjdeme tam na tajný výpravy, Ami Gmaj7 E7 jen s dekou pod paží a v keckách do trávy C Gmaj7 já s partou svou, na kytkách bez věnců Ami C D C Hmi7 D G si ustelem jak v kostele pod nebem blíženců. G Emi C G D Spěchali jsme hradbou lesů, než se sešeří, ke skalám, kde jen ptáci křičí nad vodou, na fleku pak dáme spolu skromnou večeři, než probudí nás ráno s volnou sobotou. Půjdeme tam na tajný výpravy ...