Velká voda (Kamelot)

G Emi Ami D 1. V létě za řekou, kde stála chajda z kůlů, G Emi Ami D tam romantický zdálo se nám všechno být, G Emi Ami D na pasáka noční útok osmi vosích úlů G Emi Ami D a pod říčními kameny se musel skrýt. G Gmaj7 G Cmaj7 R: Jak velká voda přišla i chvíle loučení, Ami D G Hmi E kdo z nás by to věděl, že se v moře promění Ami Cmaj7 D G údolí i chajda pod skálou. 2. Teď s tebou procházím estakádou hrází a v duchu promítám ty chvíle zas, tvoje malá dlaň teď rackům chleba hází, a já bych na pár vteřin tady vrátil čas. R: 3. Je hloupý zakotvit tam nad chatrčí z kůlů, to stejně nespravím, nám zbude přání, hledat musíme dál svou zemi vosích úlů, kde oheň může hřát až do svítání. R: