Zlatá klec (Kamelot)

Hm Em 1. Když jí bylo 24 a jemu 26 A D ještě spali hadi, štíři, když uznávali čest G C Láska nebyla prodejná reklama na silikon F# Em G/D F# měli stůl, knížek pár, podnájem, gramofon 2. Tak se sami sebe ptali, kam můžou světem jít, když v televizi hráli jen pro ty, co maj byt Snili o nejhezčích dětech, co přinese jim čáp a ten sen přišel dřív, než se jim mohl zdát Em Hm R: I ta černá díra v nebi má světlo v hlubinách C Am7 Hm I to nejtemnější moře má ryby v šupinách Em Hm I ta nejkrutější bolest se jednou promění C Am7 a tak jdou, neví kam, životem smíření 3. Když jí bylo 34 a jemu 36 byli dohromady čtyři a toužili to nést Oslněni sami sebou na schodišti z mramoru netuší, když lezou pomalu nahoru 4. A pak děti se jich ptaly, kam můžou světem jít když v televizi hráli jak krást a pošpinit Polapeni zlatou klecí, pastí bahna, lží a řas odpoví: "Pospíchám a nemám na tebe čas..."