Alenka v říši divů (Zich Karel)

G 1. Telegram s adresou svět, C D G D7 píšu v něm pět vlídných vět - jedné dívce. G Kdopak ví, kam jej zítra pošta doručí C a kolik náhod mu poručí, D G D7 chtěl bych jen vidět zář očí, které budou jej číst. G R: Šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří, C sám jedenkrát bych s plnou brašnou cinknul u dveří, D C D G D7 bude v očích mít úžas jak Alenka v říši divů. G I když dá mi košem, až řádky bude číst, C já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist, D C D G D7 bude v očích mít úžas jak Alenka v říši divů. 2. Já nechal všechna okna dokořán a díval se na svět ze všech stran, jak se koulí. A celý den přemítám o dívce neznámé, proč už se dávno neznáme. Snad adresu najde toto poselství mé. R: 3. Odmítli můj telegram a řekli poslat jej není kam - adresa schází. A celý den přemítám o dívce neznámé, proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství. R: ..................na konci je G + bude v očích mít úžas jak Alenka v říši divů.