Svatá noc (Zich Karel)

Noc je svatá a hvězdy jasně září vždyť se nám narodil spasitel. Už dlouho žil svět s temným hříchem v tváři zjevil se nebes pán, Ježíš sám. Je poutník všech cest, nadějí a pravdy tak nech se vést ať mír je v duši tvé. Ó, noc Božská ó, noc Božská zpívají andělé zpívají vesele tou letní tmou noc Božská už zpívají andělé. Jak něžná dlaň je světlo naší víry s planoucím srdcem svým přicházíš. Sám s líbezným tím třpytem plným síly jak mudrc z východu zprávu slyš. V jesličkách leží to malé děťátko chudé robátko, král, pán - Ježíš. Ó, noc Božská ó, noc Božská zpívají andělé zpívají vesele tou letní tmou noc Božská už zpívají andělé. On učil nás milovat druha svého láskou svou ze srdce upřímnou. Všem otrokům dal světla nebeského chudákům otevřel bránu svou. Teď chvalme všichni jeho slavné jméno jež na kříži je krví napsáno. Ó noc Božská ó, noc Božská zpívají andělé zpívají vesele tou letní tmou noc Božská už zpívají andělé.