Bitva u Arsufu (Asonance)

Od Arsufu k mořským břehům leží vojsko Saracénů Sultán Saladin chce město ubránit za každou cenu Sultán Saladin chce město Proti sultánovým vojskům táhne král Richard Lví srdce Na vlajkách znamení kříže, v brnění a s mečem v ruce Na vlajkách znamení kříže Vedle něj Robert ze Sablé, mistr templářského řádu Tři švadrony lučištníků chrání celé vojsko vzadu Tři švadrony lučištníků Cíl je posvátný a budí odhodlání mezi všemi: Z rukou Saracénů navždy osvobodit Svatou zemi Z rukou Saracénů navždy Je to střetnutí dvou světů, je to ještě mnohem více: Je to boj za pravou víru, boj kříže a půlměsíce Je to boj za pravou víru Sultán k útoku už velí: "Ať psi nevěřící zhynou!" Šiky křižáků se řadí, Richard taktiku má jinou Šiky křižáků se řadí Ty nás ochraň, svatý Jiří, ty nám dej své požehnání Tvoje moudrost ať je s námi, tvoje síla ať nás chrání Tvoje moudrost ať je s námi Dozněl ryk bitevní vřavy, Richard zří krvavou scénu: Vidí sedm tisíc mrtvých sultánových Saracénů. Vidí sedm tisíc mrtvých Zbytek sultánova vojska na útěk se rychle dává Ať je chválen Všemohoucí, Nejvyššímu budiž sláva! Ať je chválen Všemohoucí Ať je chválen Všemohoucí, Nejvyššímu budiž sláva! Ať je chválen Všemohoucí