Hugo Graem (Asonance)

1. Lord Hame to ráno z hradu jel nalovit zvěř a pasti klást když Huga Graema uviděl z biskupské stáje koně krást 2. Tak vedli Graema ranní tmou on městem Stirling v poutech šel A za ním z davu sílil křik: pan Hugo Graeme by zemřít měl! 3. Tak vedli jej před soudní dvůr ze šlechticů a lordů jen a v jejich řadách pokřik zněl: pan Graeme by měl být oběšen! 4. Tu paní v černém hovoří a všechny přehluší ten hlas: Můj pane, tisíc liber dám ať Hugo Graeme je volný zas! 5. Vy mlčte, paní z Cairnsmore Já nenechám ho nikdy jít! I kdybych dostal pětkrát víc pan Graeme dnes musí mrtev být! 6. Tu mluví paní z Drumlanford: “Snad tomu trestu zabráním Sto hřebců ze svých stájí dám když jeho život zachráním! “ 7. Vy mlčte paní z Drumlanford věc mojí cti to musí být když Huga Graema v poutech mám tak živý nesmí odejít! 8. Tu Hugo zvedl pohled svůj na chvíli zpět se podíval. Tam jeho starý otec stál a hořce plakal, naříkal. 9. Už nenaříkej, otče můj teď musíš pláč a slzy skrýt. I když mi vezmou život můj mé nebe nemůžou mi vzít. 10. Ať bratr Jan si meč jde vzít zlatavým ostřím zářící a ať se ráno podívá jak stojím pod šibenicí. 11. Ať bratr Jakub vezme štít měděným kovem zdobený a ať se přijde podívat jak visím tu oběšený. 12. V zelených kopcích u Glenmore tam pozdravte Maggie, ženu mou To pro ni ztrácím život svůj to ona je tou příčinou. 13. A biskup Aldridge dobře ví proč přijel jsem mu koně vzít Za to že sváděl ženu mou teď musím hlavou zaplatit.