Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Nezlomní (Cruadalach)

Nezlomní... Zborcené páteře pod tíhou věčnosti Pod půdou země jsou napjaté svaly Sen beze spánku nic dobrého nevěstí O strastech, co žití mé opanovaly Od krku k slabinám jak křídla zakrývá (For our dreams) Hradba ze štítů mé přátele v zbrani (For our pride) Se zraky do lůna nevěsta spanilá (For our kin) Plody svých nadějí navěky chrání (With courageous hearts!) R: Jsme však nezlomní Jak srdce héroů ve vznešených bájích Tak nezlomní Jako ratiště kopí, jímž Krista pobodali (No one can defeat us now) Zborcené páteře pod tíhou věčnosti Pod půdou země jsou napjaté svaly Sen beze spánku nic dobrého nevěstí O strastech, co žití mé opanovaly Jsme nezlomní! Jak světlo bez zrcadel prýštící světem Tak nezlomní Jako rod, co po staletí krev předává dětem Nezlomní... (No one can defeat us, No one can beat us down...)