Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Grimasy (Lojzo)

C G Dmi C Uši daj pod vlasy, vystrúhaj grimasy. Ami Emi Dmi G Zabudni na krásu na fotke do pasu. F C Dmi C Keď zdvihneš hornú peru, už veľmi dobre viem, G Dmi C že všetci na to berú a ja sa brániť nevládzem. C G Dmi Ami Len tvoje premyslené grimasy C G Dmi Ami ukážu svetu vlastne aká si, F C Dmi a ja s tým všetkým ticho súhlasím. C G Dmi Ami Len tvoje premyslené grimasy C G Dmi Ami ukážu svetu vlastne aká si, F C G a ja s tým všetkým ticho súhlasím. F C G a ja s tým všetkým ticho súhlasím. CG DmiC AmiEmiDmiG Keď žmurkneš pravým okom, asi niečo chceš. Keď mrvíš stále nosom, iste to dostaneš. Však nepozeraj bokom, keď ja tvár pokrčím. nechcem byť tvojim sokom, a preto radšej ticho vyfučím. Len tvoje premyslené grimasy ukážu svetu vlastne aká si, a ja s tým všetkým ticho súhlasím. a ja s tým všetkým ticho súhlasím