Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

U (S.E.S.)

Noo goo do na bo da joong yo ha ji an ha na eui sa rang ah ni gga Ha ji man nuhn nae ga mam eh deul ji an neun ji Wi myun ha go muhl uh ji go suh ro da reun sa ram man na ja go mal ha go Keu rae do nan shwib geh ppo gi ha ji an neun deh Ah ggim uhb neun nae mam eul joo ryuh go Sa rang chat neun dang dang han na ni gga Hey dude what you gonna do for me Nae mae ryuk eh dda ra wa ban hae buh ri go mal gguh ya Hey dude what you gonna do for me Ah ni ra go mal hae do nuh do won ha jan ha nal jung mal sok ee ji ma Na bo da duh muht jin keu ruhn yuh ja han buhn ki ppi ki ppi cha ja bwa Na chuh ruhm nal ma da sae rob ji neun an jan ha Sang nyang ha go da juhng ha go ddae ron sa rang ah peh soo joob geh do byun ha go Ka ggeum eun nuh moo naeng juhng ha gin ha ji man Nuh moo bba reun suhn taek ee him deul myun Sa rang mo ah chun chun hee da ga wa Hey dude what you gonna do for me Ji neu ggim ee ka teun na nuh eui ma eum eul yuhl uh bwa Hey dude what you gonna do for me Nae ma buh beh kuhl rin nuh bba jyuh buh ril gguh ya nal jung mal sok ee ji ma Hey, you, hey yea yea yea, hey you... What you gonna do Hey, you, hey yea yea yea, hey you... What you gonna do Nuh moo bba reun suhn taek ee him deul myun Sa rang mo ah chun chun hee da ga wa Haeng bok ki bbeum hon ja hal soo uhb suh Ee jen nae geh da ga wa Hey dude what you gonna do for me Nae mae ryuk eh dda ra wa ban hae buh ri go mal gguh ya Hey dude what you gonna do for me Ah ni ra go mal hae do nuh do won ha jan ha nal jung mal sok ee ji ma Hey dude what you gonna do for me Ji neu ggim ee ka teun na nuh eui ma eum eul yuhl uh bwa Hey dude what you gonna do for me Nae ma buh beh kuhl rin nuh bba jyuh buh ril gguh ya nal jung mal sok ee ji ma