Vrátit domů zpět (Benefit)

Potkávám ve svých představách, stíny každou noc,tváře den co den. Bloudím stále ve svých snech, však nic není jak se zdá,nic není jak se zdá. Volnost,vykoupil jsem samotou, st ále obracím se za tebou. Nejen ve svých snech, vrátit domů zpět, cítit vůni tvou, spěchat za tebou. Získat lásku svou, vrátit domů zpět, cítit vůni tvou, spěchat za tebou. Získat zpět lásku svou. Ououou. Stovky stínů bez tváří, doteků a slov, mizí beze stop. Hladím tě ve svých představách, však nic není jak se zdá, není jak se zdá. Volnost vykoupil jsem samotou, stále obracím se za tebou. Nejen ve svých snech, vrátit domů zpět, cítit vůni tvou, spěchat za tebou. Získat lásku svou, vrátit domů zpět, cítit vůni tvou, spěchat za tebou. Získat zpět lásku…. Chtěl jsem svobodu a nevázat se víc, brát si vše o čem jsem snil,však nedával jsem nic. Spousty barů,tváří,večírků a těl, v duši prázdnota a splín, teď už vím co chci ti říct, teď hned. Vrátit domů, vrátit domů zpět. Vrátit domů zpět, cítit vůni tvou, spěchat za tebou. získat lásku svou. Vrátit domů zpět, cítit vůni tvou, spěchat za tebou. Získat zpět lásku svou. Óuouou.