Cantus - Song of Tears (Adiemus)

Sha la (3x) Sha la ka ma roo sa a mi a ma ve ma sha la ka ma roo sa (2x) sha la ka ma roo sa a mi a ma ve ma sha la ka ma roo sa sha la ka ma roo sa_____ a mi a ma ve ma a mi a sa ma (3x) A__________ a mi a ma ve ma a mi a sa ma (2x) a mi a ma ve ma (4x) Ah______ sha la ka ma roo sa sha la ka ma sa (3x) Ah______ sha la ka ma roo sa sha la ka ma sa (2x) sha la ka ma roo sa (4x) a ka ya ma ya ma me a ke a a ke a ah___ Ah______ a dus a sa la te a a dus a sa la____te a a dus a sa le a a dus a sa le a a dus a sa le a sa le (4x) sa le ri a (2x) sa le ri a ma sa le (4x) Pamela's soprano solo sha la ka la roo sa sha la ka ma sa (2x) Pamela's soprano solo ka ma sa Pamela's soprano solo sha la ka sha la ka la roo sa sha la ka ma sa (2x) sha la ka la roo sa (5x) sha la ka ma sa sha la ka la roo sa sha la ka ma sa sha la ka la roo sa (2x) sa_________ (3x) a mi a ma ve ma a mi a sa ma (3x) Ah_____ a mi a ma ve ma a mi a sa ma (2x) a mi a ma ve ma (4x) Ah______