Cantus Iteratus (Adiemus)

Ma-ni-a-na a-ri-us ma-ni-a-na a-vi-us ma-ni-a-na pe-ri-us ma-ni-a-na da-ti-us ma-ni-a-na a-ti-a-be (2x) a-te-a ka-di e Ma-ni-a-na a-ri-us (2x) ma-ni-a-na a-vi-us ma-ni-a-na da-ti-us ma-ni-a-na a-ti-a-be (2x) a-be-a ka-di-a ma-nia-na a-ri-us ma-ni-a-na a-vi-us ma-ni-a-na pe-ri-us ma-ni-a-na da-ti-us ma-ni-a-na a-ti-a-be ma-ni-a-na a-bi-e ma-ni-a-na a-ti-a-be ma-ni-a-na a-ri-us ma-ni-a-na a-vi-us ma-ni-a-na pe-ri-us ma-ni-a-na a-ti-a-be ka--ti-a-be a-di-us Ya ka ma ya ma ma ya ka-ma-e (4x) Ma-ni-a-na a-ri-us (3x) ma-ni-a-na da-ti-us ma-ni-a-na a-ti-a-be (2x) a-be-a ka-di-a ma-ni-a-na a-ri-us ma-ni-a-na a-vi-us ma-ni-a-na pe-ri-us ma-ni-a-na da-ti-us ma-ni-a-na a-ti-a-be ma-ni-a-na a-bi-e ma-ni-a-na a-ti-a-be ma-ni-a-na a-ri-us ma-ni-a-na a-vi-us ma-ni-a-na pe-ri-us ma-ni-a-na a-ti-a-be ka--ti-a-be a-di-us Ya ka ma ya ma ma ya ka-ma-e (Ku ma va ma ye ma ye) (4x) Ma-ni-a-na a-ri-us (2x) ma-ni-a-na a-vi-us ma-ni-a-na da-ti-us ma-ni-a-na a-ti-a-be (2x) a-be-a ka-di-a ma-ni-a-na a-ri-us (2x) ma-ni-a-na pe-ri-us ma-ni-a-na da-ti-us ma-ni-a-na a-ti-a-be ma-ni-a-na a-bi-e ma-ni-a-na a-ti-a-be ma-ni-a-na a-ri-us ma-ni-a-na a-vi-us ma-ni-a-na pe-ri-us ma-ni-a-na a-ti-a-be ka--ti-a-be a-di-us Ya ka ma ya ma ma ya ka-ma-e (Ku ma va ma ye ma ye) (4x) Ma-ni-a-na a-ri-us (2x) ma-ni-a-na a-vi-us ma-ni-a-na da-ti-us ma-ni-a-na a-ti-a-be (2x) a-bi-e ka-di-a ma-ni-a-na a-ri-us ma-ni-a-na a-vi-us ma-ni-a-na pe-ri-us ma-ni-a-na da-ti-us ma-ni-a-na a-ti-a-be ma-ni-a-na a-bi-e ma-ni-a-na a-ti-a-be ma-ni-a-na a-ri-us ma-ni-a-na a-vi-us ma-ni-a-na pe-ri-us ma-ni-a-na a-ti-a-be ka--ti-a-be a-di-us