Znám jednu starou zahradu (Neckář Václav)

z pohádky "Šíleně smutná princezna" A Znám jednu starou zahradu, Emi kde hedvábná je tráva, A Má vrátka na pět západů Emi a mně se o ní zdává. D Tam žije krásná princezna, G G4 G D má opá lenou pleť. Hmi E G G7 Jen já vím, jak je líbezná, C D tak neblázni a seď. G Ná, ná, na-na-na-ná, G7 C na-na-na-ná, na-ná, ná. B Ná, ná, na-na-na-ná, Es na-na-na-ná, na-ná, ná. G Ná, ná, na-na-na-ná, C A A7 a-a-a-a-a-a-á á-a-a-á a-a-á. V té zahradě je náhodou I studna s černou mříží. A stará vrba nad vodou, co v hladině se vzhlíží. Ten rybník s loďkou dřevěnou tu čeká na nás dva. Tak pojď a hraj si s ozvěnou a zpívej, to co já. Ná, ná... C Cmaj7 Ami a-a-a-a-a-a-a-a-á D7 g a -á.