Na rodných lánech (Z ničeho nic)

V KLUBU MÁME KNÍŽKY, KINO, CHODÍME TAM NA DOMINO ! DNES SEM PŘIŠLI HOSTÉ S NÁMI, CELÝ KOLCHOZ ZASEDÁ, TEĎ K NÁM MLUVÍ VŠEM NÁM ZNÁMÝ STRÝČEK KOSŤA, PŘEDSEDA. OBILÍ SE URODILO, ŠIROŠIRÝ OCEÁN, MY TEĎ DOKONČÍME DÍLO, SESTAVÍME PŘESNÝ PLÁN - JAK HO SKLIDIT, VYMLÁTIT A ANI ZRNO NEZTRATIT ! POSTARÁ SE KAŽDÝ Z NÁS, ABY PRÁCI SKONČIL VČAS, Z TÉ LETOŠNÍ VELKÉ SKLIZNĚ NEZTRATÍME ANI KLAS. PAK MLUVILA MÁMA, PO NÍ DĚDA FEDOT Z ŘADY VSTAL, TAK ROZHODLO SHROMÁŽDĚNÍ, NEODKLÁDAT PRÁCI DÁL -ABY ZÍTRA JISTO JISTĚ, BYL UŽ KOMBAJN NA SVÉM MÍSTĚ. JĚŠTĚ DŘÍV NEŽ SLUNCE RANNÍ POZLATÍ NÁM LUČINY, VYJDOU ŽENCI SE ŽNEČKAMI, VYJDOU VŠECHNY SKUPINY. ZŮSTANETE CHVÍLI TADY ? PŘEDSEDA SE HOSTŮ PTÁ, ZAHRAJÍ VÁM NAŠI MLADÍ, NEBO MOHOU ZAZPÍVAT. V SÁLE ZTICHL HOVOR ZATÍM, ZPÍVÁ MLÁDEŽ KOLCHOZNÍ, JAKO KDYŽ SE JARO VRÁTÍ, JAK KDYŽ SLUNCE ZEMI ZLATÍ O STALINU PÍSEŇ ZNÍ, O STALINU PÍSEŇ ZNÍ ...