Lament (Deep Forest)

Mandaj gardag naran shinghenee Manataygaa hoyoulaa daa huo Martagdashghuy gurvan jill bolsson bolovchigh Mansuurahh noyrondoo hoyoulaa daa huo