My alebo Vy! (Brickfield)

Poďme rýchlo, chlapi, večer začína ale nepôjde z nás nikto - nikto do kina. Stretneme sa v krčme ako každý krát dáme pivko, dve, šesť - proste akurát. Futbal, Oi!, Punk - bavíme sa živo čašníčka zase doniesla nám pivo. Večer zdá sa nám tak nekonečný byť hlavne keď nám chutí - keď nám chutí piť! Refrén: Dievčatá už nechcú s nami byť (piť), nevládzu už s totiž s nami piť (byť). Poďte rýchlo chlapi - večer začína ale nepôjde z vás nikto - nikto do kina. Stretnete sa v krčme ako každý krát dáte pivko, dve, šesť - proste akurát. Futbal, Oi!, Punk - bavíte sa živo čašníčka zase - doniesla vám pivo. Večer zdá sa vám - tak nekonečný byť hlavne keď vám chutí - keď vám chutí piť! Refrén: Dievčatá už nechcú... Nikto už nechce s nami byť, lebo robíme si často z huby riť. Nikto už nechce s vami byť, lebo robíte si často z huby riť.