Nechceme Vaše Hesla (ExTip)

Búcham hlavou do múru a kričím tak už dosť! tým ľuďom čo sa starajú o moju skvelú budúcnosť Nechceme vaše heslá choďte preč! Viem ako chutí pelendrek a kto tu pánom je viem na čom stojí základ tejto "demokracie"