Nová Smena (ExTip)

Rastúca konzumácia nulová stimulácia pochybná orientácia napätá situácia zbytočná meditácia rýchla evakuácia my sme tá generácia my sme tá generácia. Nová smena – tie isté mená ďalšie kolo, ktoré nebolo skvelé plány – hráme na dve strany čerstvá krv – leukémia ako prv. Prehnitá vegetácia citová devastácia šialená deklarácia krvavá konfrontácia predčasná rezignácia rýchla evakuácia my sme tá generácia my sme tá generácia