Naposledy vložené
Úniková místnost Vlaková loupež
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Na barana (Senzus)

F C Ami7 1.Keď si dala baranovi,/:daj aj mne://:daj aj:/daj aj mne,baran má len jedno vajce, F /:ja mám dve:/:ja mám:/ja mám 2. 2.Sedí bača pri ohníčku /:hreje sa://:hreje:/hreje sa, pozerá sa medzi nohy /:smeje sa://:smeje:/smeje sa. 3.Aj keď som ja bača starý /:hej starý:/ /:hej sta:/hej starý,ešte sa mi kedy-tedy /:postaví:/ /:posta:/postaví. F C 1./:Komuže je lepšie:/ako valachovi ajajajáj,:/ F C /:ovce si napasie:/:zajde k dievčaťovi ajajajáj:/ 2./:Komuže je lepšie:/ako čertom v pekle ajajajáj, /:ohňa si nakladú:/:a sedia si v teple ajajajáj:/ F F C F F 1.V pondelok doma nebudem,v utorok na jarmok pojdem/:a v stredu z jarmoku ,vo štvrtok s chlapcami do šenku:/a v piatok Anička moja,ty budeš ženička moja,{Cv sobotu ručku dáš,v nedeľu pojdeme na sobáš. 2.Čia si,Anička,čia,otcova i materina, /:čia som,tvoja som,otcova i materina som. :/ 1./:Hej,tak som si pomyslel na trenčianskom moste:/ /:/:hodim sa do vody:/nebudem bár ešte:/ 2./:Ej tak rúbali do mňa ako v hore do pňa:/ /:/:ešte mi košielka:/krvou nezamokla:/ 3./:Ej povedali na mňa,že som prespal baču:/ /:/:ja som ho neprespal:/ja som prespal Anču:/ 4./:Ej sedem jalovičiek,ani jeden býček:/ /:/:každá jalovička:/potrebuje býčka:/ 5./:Ej nebudem trtošiť,tak som sa zariekol:/ /:/:mala malú dierku:/kožku som si zvliekol:/