Naposledy vložené
Šifrovací hry na doma
Booking

Rezervujte si pobyt. Podpoříte zpěvník a sami dostanete $ 15.

Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Láska (Olympic)

Kdo tě lí - bá, když ne já, Kdo tě hlí - dá, když ne já? Okno v příze - mí je zavře - né i dnes, lásko má. Kdo tě zpívá, když ne já, Kdo tě mívá, když ne já. Okno v příze - mí je zavře - né i dnes, lásko má. A v jeho les - ku vidím přícházet sebe ve vě - ku patnáct let, a znovu ří - kám spoustu něžných vět. Ty, já jsme my, my a náš je svět. Kdo tě budí, když ne já, kdo tě nudí, když ne já? Okno v příze - mí je zavřené i dnes, lásko má.