Matikář - naučíme matematiku. Každého.

Anča čierna (Blaho Janko)

A Anča čierna, buď mi verná, H7 E7 kto by teba nemiloval, A bol by šelma, H7 E7 kto by teba nemiloval, A E7 A bol by šelma. Niet takého šuhajíčka, H7 E7 čo by nechcel pobozkati, A tvoje líčka, H7 E7 čo by nechcel pobozkati, A tvoje líčka.